ZAWSZE ODPOWIEDNIO UBRANI

Na ulicach milionowych miast widuje się ludzi ubranych bardzo dziwacznie: nieraz według nakazów mody sprzed 50 lat i więcej: często w strojach tak ekstrawaganckich, jakie spotyka się tylko na scenie lub w cymku. Mieszkańcy wielkich miast tak są przyzwyczajeni do stykania się z niecodziennymi zjawiskami, że nie zwracają wiele uwagi na niezwykłość cudzego stroju.

Niemniej większość ludzi wszędzie na świecie przywiązuje dużą wagę do sposobu ubierania się. Mówi on też bardzo wiele o człowieku. „Jak cię widzą, tak cię piszą”. A więc i w książce o dobrym wychowaniu nie można pominąć tych spraw, mimo że łączą się one ściśle raczej z zagadnieniem mody.

Regułą jest, aby nieodpowiednim ubraniem nie zwracać uwagi otoczenia, a tvm bardziei nie wzbudzać niesmaku. Jeśli kobieta przychodzi do teatru lub na koncert w spodniach sportowych, nikt nie uwierzy, że musiała się tak ubrać z konieczności. Wszyscy natomiast słusznie osądzą, że swoim strojem zdradza brak dobrego wyr- chowania, że nie zadała sobie trudu, aby się odpowiednia przygotować lub uważała ten trud za zbyteczny. Im bardziej oficjalna jest uroczystość, tym większą wagę trzeba przywiązywać do swojego wyglądu.

Na co dzień należy być ubranym porządnie, a zatem czysto i świeżo. Gdyby ludzie wiedzieli, jak dalece inni oceniają ich po odzieży, poświęcaliby na pewno tym sprawom dużo więcej uwagi. Można nie mieć nowych i kosztownych ubrań, lecz tylko skromne i podniszczone, ale muszą one być schludne (guziki przyszyte, dziurki obrębione), starannie wyczyszczone oraz odprasowane,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>