SZTUKA PRZEDSTAWIANIA SIĘ CZ. II

Pani nie wstaje poznając pana lub gdy wita się z młodszą od siebie kobietą. Wstaje, jeśli jest przedstawiana starszej pani. Je- żeli jest bardzo uprzejma, może to uczynić poznając rówieśniczkę. Chcąc okazać komuś szacunek i szczególne względy, unosi się i wyciąga rękę.

Pierwszy powinien wyciągnąć rękę ten, kto jest starszy. Mężczyźni przy »przedstawianiu się zawsze stoją. Kiedy kobieta przedstawia się mężczyźnie? Reguła nakazuje, by w kontaktach towarzyskich kobieta raczej nie przedstawiała się mężczyźnie. Powinna natomiast robić to w związku ze swą działalnością zawodową. Na przykład dziennikarka przedstawia się mężczyźnie, do którego przyszła jako intere- santka: ,,Jestem Hanna Kowalska z «Życia Warszawy»” lub „Jestem Emilia Bądzik, delegatka z fabryki szpulek”. Mężczyzna bardzo dobrze wychowany i w takiej sytuacji ubiegnie kobietę. Ale nie postąpi niewłaściwie, jeśli się od tego uchyli. Zawsze jednak, choćby był ministrem, musi wstać na widok kobiety, która wchodzi do jego gabinetu. W tym szczególnym wypadku nie wymienia swego nazwiska, bo ona je i tak zna, ale czeka, by kobieta pierwsza wyciągnęła do niego dłoń. Urzędnik może się przedstawić, gdy uczyniła to niewiasta-interesantka, ale nie jest do tego obowiązany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>