SEDNO SPRAWY

Czymże jest dobre wychowanie? W czym tkwi jego istota, co stanowi tu podstawę? Po prostu: wzgląd na innych. Nie żyjemy na bezludnej wyspie. I choć każdy czasem marzy o samotności, jednak niczego nie przeżywa tak głęboko i z taką goryczą jak właśnie samotności i opuszczenia.

Zauważcie, że mili, uprzejmi, kulturalni ludzie do końca swych dni zachowują przyjaciół i życzliwe sobie osoby. Obcowanie z ludźmi nakłada wiele obowiązków, przeważnie zresztą przyjemnych. Otoczenie nas urabia i my urabiamy nasze otoczenie: wzajemnie dostosowujemy się do siebie. W tym współżyciu zaś, jak już wspomniałam, zasadą postępowania jest wzgląd na innych. To jest właśnie tajemnica dobrego wychowania.

Rodzimy się małymi egoistami, a pierwsze doznania umacniają nas w wierze, że jesteśmy najważniejsi. Wszyscy koło nas się kręcą: zmieniają pieluszki, karmią, usypiają i wyprowadzają na spacer. Mądre wychowanie szybko jednak uczy właśnie uspołecznienia: oddawania zabawek dzieciom, które ich nie mają, umiejętności bawienia się w grupie, dzielenia się smakołykami.

Umiejętne wychowanie polega przede wszystkim na tym, by zwalczać egoizm, a przyzwyczajać do liczenia się z innymi. To są podstawy kulturalnego sposobu bycia. Jeśli zostały mocno ugruntowane, wprost nie potrafimy zachować się niegrzecznie.

Życzliwość dla ludzi, wzgląd na otoczenie, uprzejmość, tolerancja, opanowanie stają się naszą drugą naturą, nienaganne formy – naszymi nawykami, tak mocno zakorzenionymi, że omal nie umiemy żyć inaczej.

Bywa jednak, że tych dobrych nawyków nie wpojono nam w dzieciństwie. W dużym stopniu przyczyniają się do tego warunki życia, praca zarobkowa rodziców nie pozwalająca na należyte zajęcie się wychowaniem dziecka, niekiedy nieznajomość zasad dobrego wychowania u wychowawców, trudności materialne, warunki środowiskowe itp.

Z tych i innych względów wielu ludziom brak jest tzw, „kindersztuby” (Kinderstu.be – po niemiecku: pokój dziecinny), czyli wychowania od dziecka, muszą więc sami zatroszczyć się o swoja edukację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>