RADY CARNEGIE

W wielkiej sztuce, jaką jest umiejętność postępowania z ludźmi, przyjazne słowo, zachęta, udzielona w porę pochwala mogą uratować kogoś, kto stoi nad przepaścią.

Kiedy Carnegie radzi, aby nikogo nie ranić w jego godności osobistej, aby szczerze zachwycać się czyimiś walorami, podkreśla przede wszystkim korzyści płynące dla tego, który chwali. Chwaląc umiejętnie i szczerze, zdobywasz posłuch, przyjaciół, powodzenie. Ważniejsze jednak jest chybato, że pomagasz innym. Każda Twoja ocena, życzliwie podana, wzmaga nie tyle poczucie ich ważności, ile świadomość, że są potrzebni. Carnegie daje rady bardzo praktyczne. Oto sześć zalecanych przez niego sposobów pozyskania sympatii:

– 1. Interesuj się szczerze ludźmi.

– 2. Uśmiechaj się.

– 3. Pamiętaj, że dla każdego jego nazwisko jest najsłodszym i najważniejszym z dźwięków.

– 4. Bądź dobrym słuchaczem, zachęcaj innych, aby opowiadali o sobie.

– 5. Mów z każdym o tym tylko, co jest mu znane i co go zajmuje.

– 6. Usiłuj wzmagać w każdym poczucie jego wartości i czyń to szczerze.

Niewątpliwie przyswojenie sobie tych wskazań jest wspaniałym atutem w ręku każdego człowieka. Ale, co ważniejsze, stosowanie ich rozwija i wzbogaca nas samych. Amerykański filozof i psycholog prof. James pisze: „W porównaniu do tego, czym byśmy być powinni, jesteśmy zaledwie na pół obudzeni: wyzyskujemy tylko małą część naszych fizycznych i psychicznych możliwości. Człowiek zwykle -żyje daleko od granic, które by mógł osiągnąć, i posiada różne zdolności, których nie używa.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>