PRZEDE WSZYSTKIM – DOM

Niektórzy wygodniccy rodzice, pozbawieni poczucia odpowiedzialności, chcą wszystkie te sprawy przerzucić na nauczycieli, na szkołę i pedagogów. Nigdy jednak szkoła, zespołowe wychowanie, nie oddziaływa w tym stopniu co środowisko, które nas kształtuje od urodzenia.

Trudno! Jeśli się dziecko wydało na świat, trzeba za nie odpowiadać, przekazać mu swoje doświadczenia, dać mu możliwie najlepszą „kindersztubę”. Nauka u obcych jest przykra i drogo kosztuje, a nieokrzesanie wewnętrzne i zewnętrzne może utrudnić życie. Dlatego dobre obyczaje wyniesione z domu stanowią cenny posag, którym rodzice obdarzają swoje dzieci.

Pomówmy teraz o pewnych szczegółowych sprawach: zacznijmy jeszcze raz od spełniania obowiązków i poczucia odpowiedzialność i. Nie łudźmy się! Młodzież zawsze będzie przedkładać spełnianie życzeń nad obowiązki. Dlatego też należy zagadnienie to stawiać inaczej: że obowiązek podejmowany chętnie i dobrowolnie nie jest. ciężarem, a może być przyjemnością. Jeżeli powoli, od najmłodszych lat wdrażamy dzieci do różnych powinności – naprzód drobnych, potem coraz poważniejszych – to tak do tego przywykną, że gdy zaczynają pracować zawodowo, zakładają własną rodzinę itp., te nowe, rozległe obowiązki stają się nieraz jednym z celów życia.

Każdy człowiek chce być potrzebny i użyteczny. Rzeczą rodziców jest tak wychowywać i nastawiać dzieci, aby w nich jak najwcześniej obudzić te pragnienia, wyrobić poczucie więzi społecznej i odpowiedzialności oraz wytrwałości.

Ambicja może być zarówno oznaką zdrowych dążeń, jak i nieprzyjemną cechą charakteru. Należy to dobrze u dzieci rozróżnić. Wybujała ambicja prowadzi niejednokrotnie na manowce. Brak godziwej ambicji w młodym wieku {czyli bodźca do pełnego i wszechstronnego rozwoju) jest znamieniem jednostek o słabej indywidualności i niedostatecznej woli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>