POZNAJ INNYCH CZ. III

W wieku niemowlęcym tego rodzaju „cwaniactwo” może być bardzo miłą cechą, ale nierozsądnie jest zachwycać się w ten sposób maleństwem w obecności starszych dzieci. W każdym wieku powyżej lat dwóch „cwaniactwo”, spryciarstwo jest niezmiernie przykre. Kryje się za nim coś nieszlachetnego, nieuczciwego, Spryciarstwo jest przeciwieństwem inteligencji. Człowiek mądry i dobry posługuje się nie sprytem, lecz inteligencją.

Jak się ustosunkować do „cwaniaka”? Uprzejmie, lecz z rezerwą. Taki człowiek nie będzie uczciwym przyjacielem i nie można na nim polegać. Intrygant i obłudnik – to ludzie, od których trzeba uciekać. Nigdy nie wiadomo, jak przeinaczą nasze słowa lub czyny, jak przedstawią je innym. Najczęściej są niepoprawni, nie dadzą się zmienić. Toteż gdy życie zmusza nas do spotykania się z nimi, dajmy im jasno do zrozumienia, że brzydzimy się fałszem, krętactwem i intrygami, a także, że przejrzeliśmy ich do głębi.

Kłótliwy zwykle uważa, że „wie lepiej”, i szuka zwady przy każdej okazji. Jedynym wyjściem w kontaktach z kłótliwymi jest zachowanie zimnej krwi. Nie pozwólmy się sprowokować.- Unikajmy wszelkich sporów! Jeśli nie możemy uchylić się od ich towarzystwa, dajmy im taką odprawę, ażeby im raz na zawsze odeszła ochota zaczepki.

Kłótliwa żona lub kłótliwy mąż to nieszczęście. Tutaj jedynie wielka serdeczność potrafi czasem łagodzić sytuację. Zawistny i zazdrosny sam sobie zatruwa życie, nie tylko innym. Wady te są niezmiernie przykre. Ciekawe, że spotyka się je nawet u ludzi dobrotliwych z natury. Właściwie są to cechy sprzeczne z instynktem samozachowawczym. Zawiść i zazdrość unieszczęśliwiają bowiem najbardziej samego zazdrosnego. I tylko sam może się z tych wad uleczyć. Bardzo rzadko udaje się mu w tym dopomóc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>