POCHWAŁA STAROŚCI

Do starości prowadzą cztery drogi: jedna wiedzie w dół, do upadku, druga ku szczytom, do nowych zwycięstw i osiągnięć. Trzecia – to utrzymanie status quo, czyli zatrzymanie się na do- tychciasowej linii rozwojowej. Ta jest najczęstsza, Ludzie zostają tacy, jacy byli w wieku dojrzałym, najwyżej z niewielkimi odchyleniami w górę lub w dół.

Wreszcie czwarta droga wiodąca do starości – najrzadziej spotykana – to ruina zdrowia, ale wciąż zachowane, nawet rozwijane zdolności umysłowe, intelektualne. Zdarza się, że taki stary człowiek zatraca poczucie rzeczywistości, ale w zawodzie, w dziedzinie, której poświęcił całe życie, pozostaje nadal znakomitością.

Dr Henryk Zajączkowski (t 1963 r.), jeden z najwybitniejszych współczesnych psychiatrów i neurologów polskich, w rozprawie pt. Nerwizmy i psychizmy wieku pokwitania i przekwitania pisze między innymi:

,,Wiek przekwitania jest równie ważny dla człowieka jak wiek pokwitania. Tak tu, jak i tam, stwarza się w przebiegu życia człowieka nowa biologicznie jedność. Ilościowe zmiany w tym okresie przekształcają się w jakościowe i w okresie 40-50 roku życia rodzi się nowy człowiek. To jest wiek, w którym ludzie się rozchodzą: jedni idą powoli ku dołowi, inni prą się na nowe wyżyny. 25% wielkich odkryć, wynalazków i kierujących idei zostało dokonane przez łudzi powyżej lat 50. .

Drabina szczytowych osiągnięć ludzkich w najrozmaitszych dziedzinach w zależności od wieku przedstawia się w sposób następujący: ludzie osiągają rekordy fizyczne w sportach poniżej 20 lat albo w okolicy 20 roku życia. W niektórych sportach, np. w tenisie, w strzelaniu do celu, szczytowe możliwości ich utrzymują się przez długi okres dziesiątków lat. Krzywe statystyczne, wykazujące optymalne okresy życia w twórczości poetyckiej, osiągają swój szczyt między 20 a 30 rokiem życia: w sztuce, muzyce i pisaniu prozą między 30 a 40 rokiem życia. W nauce, zwłaszcza ścisłej, między 40 a 50 rokiem życia. W kierownictwie społecznym, w dziedzinie obrony, nauczania, rządzenia – powyżej 50 roku życia. Mężowie stanu, filozofowie mieli swe szczytowe osiągnięcia między 60 a 70 rokiem życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>