Nieraz ludzie są uczuleni na jakimś jednym punkcie

Ale nieufni i podejrzliwi nie są z reguły ludźmi złymi. Trzeba więc pomagać im w przezwyciężaniu wad, swoim postępowaniem wzbudzać w nich zaufanie: jeżeli jednak nasze najlepsze wysiłki są daremne, a znosić takich ludzi musimy, nie zwracajmy uwagi na ich podejrzliwość. Okazujmy im natomiast więcej serca: to przecież oni są nieszczęśliwi, jeśli w -każdym człowieku widzą wroga. Życie między wrogami, nawet wyimaginowanymi, nie należy do przyjemności.

Przewrażliwieni, i to na swoim punkcie, są zwykle ludźmi pełnymi pychy i próżności. Obcowanie z nimi nie moi» być ani przyjemne, ani nie sprzyja swobodnym pogwarkom towarzyskim. Oczywiście, że człowiek taktowny będzie się starał nie urażać ich specjalnie, ale też nie powinien poddawać się tyranii ich sposobu bycia. Nie należy liczyć się z każdym słowem czy gestem, a także przepraszać za rzekome uchybienia.

Pewien poważny naukowiec widząc portret pięknej starszej damy osądził, że jest to podobizna gospodyni domu i nie omieszkał stwierdzić tego głośno. Pani domu była osobą ogromnie przewrażliwioną. Mimo podeszłego wieku uważała się za młodą i powabną. Odparła więc niezmiernie urażonym tonem, że to portret jej babki. I chociaż profesor powiedział: „Jakże piękna była pani babka!” – nic nie zdołało uratować sytuacji. Pani zachowała urazę do śmierci.

Nieraz ludzie są uczuleni na jakimś jednym punkcie, np. z powodu ciężkiego przeżycia, rozczarowania, i wtedy, nawet nieświadomie, można ich bardzo dotknąć. Dobrze jest powód takiego przewrażliwienia znać i taktownie unikać zranienia. Okazywać przy tym serdeczność, dobroć, szczerość, aby wzbudzić zaufanie i pomóc takim ludziom do przezwyciężenia tdj ich wady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>