INDYWIDUALNOŚĆ

Indywidualność jest cechą dodatnią. Mówimy niekiedy z szacunkiem: ,,To już jest ktoś”: ktoś obdarzony indywidualnością. Przeciwieństwem jednostki o cechach indywidualnych, charakterystycznych, ciekawych jest osobnik nudny, banalpy i bardzo przeciętny.

Każdy człowiek jest nieco inny. „Osobowość ludzka – twierdzą psycholodzy – jest niewyczerpana. Można więc poznać i odtworzyć ją tylko częściowo.” Jako dzieci staramy się naśladować starszych. „Życie w rodzinie – pisze polski uczony-psycholog prof. Baley w swojej interesującej książce pt. Drogi samopoznania – to pierwsza wielka szkoła życia zostawiająca ślady w naszej duszy na zawsze.”

Potem kontakty z kolegami, z towarzyszami zabaw, ze znajomymi, książki, filmy, teatr, radio, telewizja oddziaływają na nas, kształtują naszą osobowość. Wraz z okresem dojrzewania zjawia się zwykle bunt. Próbujemy otrząsnąć się z wpływów otoczenia, zerwać z dotychczasowymi autorytetami, chcemy wszystko sami sprawdzić. Wiele wpojonych pojęć odpada wówczas, nie mogąc się oprzeć krytyce. Młodzi zwykle tworzą sobie jakiś ideał, do którego dążą. Jeżeli jednak okaże się on sprzeczny z kształtującym się światopoglądem, szybko zostaje odtrącony. W tej niejako walce z ideałem rodzi się indywidualność. Jest to bardzo niebezpieczny wiek. Złe otoczenie, złe towarzystwo, zły przykład mogą wtedy łatwo sprowadzić na manowce, jeżeli się nie posiada zadatków na silny charakter.

Ale młodzież przeważnie dobrze rozeznaje, co jest szlachetne, a co podłe. Tylko często waha się w wyborze, widząc, że nieuczciwy postępek przynosi doraźne korzyści: na przykład dzięki kradzieży można zdobyć upragniony przedmiot. Młodzież łatwiej widzi „dziś” niż „jutro”. Nie zdaje sobie sprawy, że ludzie pamiętają występki niekiedy bardzo długo: że głupstwo zrobione w młodości mści się niejednokrotnie przez cale życie: wreszcie, że z drogi złej bardzo trudno zawrócić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>