AMBITNY I KAPRYŚNY CZŁOWIEK

Ambitny. Ambicja łączy się najczęściej z wrażliwością: może być i wadą, i zaletą. Dla ambicji ludzie nieraz poświęcali wiele i dokonywali wielkich czynów. Zdrowa ambicja podnosi wartość człowieka. Zwykle też wyrabiamy ją w dzieciach, aby stały się dobrymi uczniami, zdobywały sportowe laury itp.

Duma, poczucie godności osobistej, ambicja – to piękne cechy, pod warunkiem, że nie rozrastają się nadmiernie, bo wtedy stają się tylko śmiesznymi przywarami.

Kapryśny jest człowiekiem ogromnie trudnym we współżyciu. Przy tym nie sądźcie, ze kapryśne bywają tylko kobiety. Zresztą, jeśli są bardzo młode, robią to z wdziękiem i bez przesady, można ich kaprysy tolerować. Gdy jednak mężczyźni czy dojrzałe kobiety zmieniają wciąż nastroje, raz ujmują nas serdecznością, uprzejmością, słodyczą, a potem odpychają zimnem, oschłością, brutalnością, raz są wylewnie rozmowni, kiedy indziej odpychająco milczą, to doprawdy niepodobna utrzymywać z nimi zażyłych stosunków.

Każdy oczywiście może mieć od czasu do czasu swoje „humory” i „nastroje”, raz być smutny, raz wesoły, ale umiejętność panowania nad sobą musi odgrywać rolę regulatora. Kto jednak podporządkowuje swoim kaprysom innych, a szczególnie tych, którzy są od niego zależni, ten daje dowód złego wychowania.

Z kapryśnymi, jak ze wszystkimi ludźmi niezrównoważonymi, trzeba postępować spokojnie i rzeczowo. Gdy pech chciał, że nasz przełożony jest właśnie kapryśnikiem, odpowiadajmy mu rzeczowo, tak aby go nie dotknąć. Kapryśnego męża czy kapryśnej żony nie należy zadręczać pytaniami w rodzaju: „Co ci jest, kochanie?” Najlepszy sposób to nie zwracać na kaprysy uwagi, a wtedy same się rozwiewają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>