Monthly Archives Sierpień 2017

JAK JEŚĆ CZ. III

Pomarańcze obiera się zręcznie i ładnie nożykiem. Skórki: rozcina się podłużnie w 4-6 miejscach i odchyla z jednego końca, nie odrywając całkowicie. Otrzymujemy piękny „kielich”, w którym podaje się pomarańczę porozrywaną na cząstki. Cząstki, po 2-3, odrywa się od całości, nakłuwa plastykową lub drewnianą wykałaczką i zostawia na skórce. Sięgając po cząstki pomarańczy, chwytamy je za wykałaczkę. Można też przecinać pomarańcze na dwie połów’ki w poprzek, ale zwykle wtedy tnie się skórkę w ząbki, opróżnia z miękiszu, ten doprawia na sałatkę owocową i napełnia pomarańczowe pucharki. Podaje się na liściu sałaty, na talerzykach.

więcej