Monthly Archives Wrzesień 2015

„DZIEŃ DOBRY” I „MOJE USZANOWANIE” CZ. II

Naturalnie, gdy ktoś źle wychowany specjalnie czeka na nasz ukłon, dajmy mu nauczkę i nie spieszmy się. Skoro znajomy zignoruje nas, mamy prawo wyciągnąć konsekwencje i odtąd mijając nie dostrzegać go wcale. Podobnie postępujemy z ludźmi, którzy przestali się nam pierwsi kłaniać, bo uzyskali wyższe stanowisko. Na „syfonach” mądremu człowiekowi nie zależy. Ale trzeba mieć pewność, że przyczyną jest złe wychowanie, niegrze- czność, złośliwość czy „woda sodowa”, bo przecież zawsze istnieje możliwość, że nas ktoś po prostu nie zauważył. Choć o tym nie wiemy, prawdopodobnie i nam zdarza się to często. Idziemy zamyśleni, aż nagle wpadamy na własną siostrę, brata lub męża. Tak więc i w sprawie ukłonów bądźmy rozsądni i wyrozumiali.

więcej

Nieraz ludzie są uczuleni na jakimś jednym punkcie

Ale nieufni i podejrzliwi nie są z reguły ludźmi złymi. Trzeba więc pomagać im w przezwyciężaniu wad, swoim postępowaniem wzbudzać w nich zaufanie: jeżeli jednak nasze najlepsze wysiłki są daremne, a znosić takich ludzi musimy, nie zwracajmy uwagi na ich podejrzliwość. Okazujmy im natomiast więcej serca: to przecież oni są nieszczęśliwi, jeśli w -każdym człowieku widzą wroga. Życie między wrogami, nawet wyimaginowanymi, nie należy do przyjemności.

więcej

POCHWAŁA STAROŚCI CZ. II

Wszystko to wskazuje, jak spontaniczność, oryginalność i bujna energia młodości z biegiem posuwania się w wieku zostają zrównoważone przez szerokość wiedzy, doświadczony sąd i wytrwałą ciągłość zainteresowań i pracy. Przy pomyślnie przebiegającym procesie starzenia się człowiek z wiekiem traci coraz bardziej wąskie, egoistyczne zainteresowania i namiętności, a zyskuje nastawienie ogólne na dobro grupy, do której należy, dalej na coraz szersze kręgi ludzi, z początku – własnego kraju, a w końcu i całej ludzkości.

więcej